Strona główna / O Szkole / Jubileusz 75-lecia

FolderJubileusz 75-lecia Szkoły w Uścimowie

„Kto nie szanuje i nie ceni przeszłości,
nie jest godzien teraźniejszości,
ani prawa do przyszłości.”

Te słowa Józefa Piłsudskiego stały się myślą przewodnią obchodów 75-lecia istnienia Szkoły w Uścimowie.

Jubileusz 75-lecia szkoły stał się doskonałą okazją do uroczystego otwarcia i poświęcenia dwóch nowych sal lekcyjnych, w których urządzono salę regionalną i historyczną. Jest to wspaniały prezent samorządu gminnego dla uczniów Zespołu Szkół oraz całego społeczeństwa Uścimowa z okazji tego święta.

Do tego jubileuszu przygotowano się bardzo starannie. Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na znaczek jubileuszowy. Nauczyciele wraz z uczniami gromadzili materiały, zdjęcia i pamiątki związane z historią Uścimowa i szkoły. Młodzież przeprowadzała wywiady z najstarszymi mieszkańcami Uścimowa i absolwentami szkoły. Miejscowa społeczność bardzo chętnie przekazywała skrzętnie przechowywane gdzieś na strychach lub szufladach stare fotografie, dokumenty, świadectwa szkolne lub inne „rupiecie”, do których niekiedy nie przywiązywano żadnej wagi, a które okazywały się bardzo wartościowe. Te wszystkie materiały posłużyły do opracowania jubileuszowej gazetki szkolnej oraz broszury pt. „75 lat Szkoły w Uścimowie”, która została wydana ze środków Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

Do wydarzeń z historii szkoły nawiązywała także wystawa w sali historycznej „Szkoła w Uścimowie – historia i współczesność”. Ekspozycja miała na celu pokazanie nie tylko historii szkoły w Uścimowie, ale także dziejów wsi oraz parafii Uścimów. Zgromadzono tu pamiątki, dokumenty, książki, zeszyty uczniowskie, stare fotografie przekazywane przez mieszkańców, a także autentyczne kroniki szkolne, które ukazywały codzienne życie i dokonania szkoły na przestrzeni lat. Można oglądać zdjęcia dokumentujące historię szkoły, gminy, parafii, a także najstarsze pomniki na cmentarzu parafialnym z rosyjskimi napisami.

Zachowały się świadectwa szkolne z czasów II wojny światowej wydawane w języku niemieckim i polskim. Czytamy, że była to VII – klasowa polska publiczna szkoła powszechna, w której nauczano języka polskiego, religii, nauki o przyrodzie, arytmetyki z geometrią, rysunków i śpiewu. Były także ćwiczenia cielesne i roboty praktyczne dla chłopców, roboty kobiece dla dziewcząt. Szkoła nosiła imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uścimów należał wówczas do powiatu radzyńskiego, zamiast nazwy kraju widnieje nazwa Generalne Gubernatorstwo dla Okupowanych Polskich Obszarów. Kierownikiem szkoły w roku szkolnym 1940/41 była Irena Mosołówna.

Niektóre eksponaty pochodzą z czasów wojny. Są to głównie militaria, zdjęcia i dokumenty.

W sali regionalnej pokazane zostały eksponaty pochodzące z naszego regionu. Można tu obejrzeć wyroby miejscowych twórców: obrazy, rzeźby i płaskorzeźby, wyroby ze słomy, drewna i wikliny, hafty, stroje ludowe i przedmioty codziennego użytku. Prezentowane zdjęcia pokazują życie dawnego Uścimowa: zajęcia mieszkańców, wygląd wsi, narzędzia rolnicze. Można także zobaczyć zdjęcia "starego'' Uścimowa, który jeszcze istnieje dziś: polna, błotnista droga, zabudowania pod strzechą, drewniane chałupy, cembrowana studnia oraz aleja kasztanowa, która prowadziła do dworu Arciszewskich - właścicieli Uścimowa. Takich miejsc, zapomnianych przez cywilizację nie spotyka się często. Możemy to wszystko zobaczyć na własne oczy, gdy pójdziemy drogą prowadzącą nad jezioro Uścimowskie obok pomnika powstańców styczniowych. Po prawej stronie będziemy mijać brzeg jeziora, a po lewej „stary” Uścimów ukryty wśród krzewów bzów i jaśminów oraz starych, rozłożystych lip i kasztanowców. Takich klimatów nie spotyka się często.

Nowe sale, historyczna i regionalna, będą służyły młodzieży do poznawania historii szkoły, regionu, własnych korzeni. Mają budzić poczucie dumy z naszej ''małej Ojczyzny".

Uroczyste obchody 75-lecia szkoły w Uścimowie odbyły się 23 kwietnia 2005 roku. Okolicznościowe uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w tutejszym kościele w intencji uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty. Liturgię sprawowali: ks. kanonik proboszcz Andrzej Filipiuk oraz ks. Jan Czapski i ojciec Krzysztof Oniszczuk, którzy są absolwentami uścimowskiej szkoły. Homilię wygłosił ojciec Krzysztof.

Z kościoła uczestnicy uroczystości przeszli do szkoły, gdzie zostały poświęcone dwie nowe sale lekcyjne: regionalna i historyczna.

W sali gimnastycznej zebranych powitała dyrektor Zespołu Szkół Maria Starownik. Na uroczystość przybyli: Kurator Oświaty Sławomir Sosnowski, Starosta Lubartowski Marian Starownik, Dyrektor PZU w Lubartowie Jan Domański, Dyrektor WSBW Zenon Kot, Wójt Uścimowa Stanisław Wołoszkiewicz, przewodniczący Rady Gminy Romuald Karpiński, dyrektor Banku Spółdzielczego w Uścimowie, prezes SRH Stanisław Grodek, szefowie miejscowych zakładów, dawni i obecni pracownicy szkoły, absolwenci szkoły, rodzice oraz dzieci i młodzież szkolna. Krótkie przemówienia wygłosili: starosta M. Starownik, kurator S. Sosnowski oraz wójt S. Wołoszkiewicz.

Młodzież przygotowała część artystyczną, w której przedstawiła losy szkoły uścimowskiej od chwili jej powstania. W montażu słowno - muzycznym wykorzystano także wspomnienia absolwentów szkoły. Oprawę muzyczną przygotował chór szkolny. Uroczystość uświetniły pokazy tańca towarzyskiego i aerobiku w wykonaniu dzieci z kółka tanecznego. Nie mogło obyć się bez pokazów sportowych sekcji taekwan-do , która choć istnieje dopiero od trzech lat ma już osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Na zakończenie dyrektor Maria Starownik złożyła serdeczne podziękowania emerytowanym nauczycielom i pracownikom szkoły oraz tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają szkołę. Szkole życzyła, aby wszyscy, którzy są z nią związani zawsze myśleli o niej życzliwie i przyczyniali się do jej rozwoju dla dobra całej społeczności.

Po oficjalnej części zaproszeni goście, emerytowani i obecnie pracujący nauczyciele i dyrektorzy, absolwenci różnych roczników spotkali się przy wspólnym stole. Panowała wspaniała atmosfera. Niekiedy nawet po kilkudziesięciu latach spotkali się uczniowie ze swoimi wychowawcami, dyrektorzy z pracownikami, koledzy ze szkolnej ławki. Były łzy wzruszenia, wspomnienia z lat szkolnych i obietnice, że jeszcze kiedyś musimy się spotkać. Przeżycia związane z tym spotkaniem na długo pozostaną w pamięci.

Dla wszystkich uczestników tej jubileuszowej uroczystości była to podróż sentymentalna do czasami może trudnych lat nauki, pierwszych porażek i sukcesów, pierwszych szkolnych przyjaźni. Po tamtych czasach pozostały jedynie pożółkłe fotografie i wspomnienia, które czas zaczął już zacierać. To nie jest już Jurek, Marian, Krzysio, Janek, Hania, Marysia, Halina czy Ania, ale dyrektor banku, Starosta Lubartowski, ojciec Krzysztof, ksiądz Jan, pani prezes sądu, dyrektorzy szkół, nauczycielki, pielęgniarki, lekarze, księgowe, urzędnicy. To, kim są dzisiaj, zawdzięczają Szkole w Uścimowie. W księdze pamiątkowej, do której wpisywali się absolwenci, możemy przeczytać:

„To, do czego dane było mi dojść, zawdzięczam tej szkole i jej nauczycielom, którzy nauczyli mnie nie tylko alfabetu, ale przede wszystkim wiary we własne siły. Dziękuję !”

„Wśród 75 lat było osiem, które ja tu przeżyłam. Dziękuję tym ludziom i murom, dzięki którym zostałam ukształtowana.”

Uroczystość nie mogłaby odbyć się bez ofiarności sponsorów. Głównym sponsorem jubileuszu był LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Organizatorów wsparli finansowo także Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Urząd Gminy w Uścimowie. Wojewódzka Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego Lublin, PZU Lubartów, Telewizja Lublin oraz miejscowe zakłady: Bank Spółdzielczy w Uścimowie, Zakład Jarosława Mazurka, Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa w Uścimowie. Wsparcia nie tylko finansowego, ale również organizacyjnego udzieliła Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Uścimowie. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Marzanna Romańczuk