Strona główna / O Szkole / Historia

Historia Szkoły w Uścimowie


Historia Uścimowskiej oświaty sięga okresu zaborów.

Na terenie Uścimowa istniała szkoła rosyjska. Mieściła się w drewnianym budynku nad Jeziorem Uścimowskim (obecnie posesja Jana Olesiuka). Po odzyskaniu niepodległości budynek wykorzystano jako siedzibę władz gminy. Nauka w tym czasie odbywała się w domach prywatnych. Na początku lat dwudziestych wybudowano piętrowy, drewniany budynek. Szkołę ulokowano na parterze wspólnie z biurami urzędu gminy. Na piętrze znajdowały się mieszkania dla nauczycieli.

Szkoła w obecnym miejscu znajduje się od 1930 roku. W maju 1930 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej, piętrowej, murowanej szkoły, której nadano imię Józefa Piłsudskiego. Była to sześcioklasowa szkoła powszechna, do której uczęszczały dzieci z okolicznych wsi. Pierwszym kierownikiem szkoły był Wincenty Kłos. Jak na owe czasy warunki nauki były bardzo dobre: sale jasne, przestronne i ciepłe. Nauczano języka polskiego, rachunków, geometrii, przyrody, geografii, śpiewu, rysunków, robót ręcznych. Były też ćwiczenia cielesne, roboty kobiece, a w czasie wojny język niemiecki. Zachowały się świadectwa szkolne pisane w języku niemieckim i polskim. W okresie okupacji niemieckiej w budynku szkoły kwaterowało dowództwo niemieckie. Lekcje odbywały się na parterze. W szkole uczył w tym czasie m.in. Jan Domaszewski, a kierownikiem szkoły była Helena Mosołówna. Pod koniec wojny szkoła została częściowo spalona. Nauka znów odbywała się w prywatnych domach. Po wojnie budynek został odbudowany i po dwóch latach do szkoły powrócili uczniowie. Klasy liczyły od 38 do 40 uczniów. Ze względu na wojnę niektórzy zaczynali naukę w wieku 10, 12 lat dlatego więc klasy były bardzo zróżnicowane wiekowo.

Kolejnymi dyrektorami szkoły w latach powojennych byli: pan Bazan, Robert Mychal, Halina Mironowicz, Helena Panasiuk, Helena Serafin, Stefan Komanda, Stefan Tobolewski, Genowefa Czapska, Gabryela Duklewska, Józef Gryzio, Józefa Seroczyńska, Bronisław Jaksim, Maria Urszula Pikuła-Sowa, Franciszek Drabik, Jacek Koziński, Maria Teresa Starownik.

W latach siedemdziesiątych kolejni dyrektorzy szkoły podejmowali próby budowy nowej szkoły. W 1989 roku z inicjatywy Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły ruszyła budowa nowej szkoły.

Dopiero w 1994 roku udało się oddać do użytku nowoczesny obiekt. Wkrótce przedwojenna część szkoły została zaadoptowana na salę gimnastyczną. Powstała też siłownia, stołówka, kuchnia, zaplecze sanitarne oraz sala komputerowa . W 1997 roku do budynku szkoły zostało przeniesione przedszkole.

W 1999 roku utworzono w Uścimowie Gimnazjum Publiczne. Pierwszym dyrektorem gimnazjum została Katarzyna Bystrek-Kozińska. Szkoła Podstawowa stała się szkołą sześcioklasową.

W 2002 roku decyzją Rady Gminy został utworzony Zespół Szkół w Uścimowie, który istnieje do chwili obecnej. Kierownictwo zespołem objęła Maria Starownik, a wicedyrektorem została Urszula Pikuła-Sowa.

W związku z powołaniem gimnazjum oraz likwidacją Szkoły Podstawowej w Drozdówce pogorszyła się znacznie sytuacja lokalowa szkoły. Rada Gminy podjęła decyzję o rozbudowie szkoły. Prace rozpoczęto w kwietniu 2003 roku, a już w grudniu 2004 roku dzieci uczyły się w dwóch nowych salach.

Obecnie w szkole w Uścimowie uczy się 281 uczniów.

Do szkoły podstawowej uczęszcza 145 dzieci z Uścimowa Nowego, Maśluch, Głębokiego, Drozdówki, Kolonii Orzechów i Starego Uścimowa. Natomiast w Gimnazjum uczy się 136 uczniów z Krasnego, Jedlanki, Drozdówki, Maśluch, Głębokiego, Kolonii Orzechów, Uścimowa Starego i Nowego.

Szkoła prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, wychowawczą, profilaktyczną i kulturalną, a także podejmuje szereg działań na rzecz środowiska.

W kwietniu 2005 roku Szkoła w Uścimowie obchodziła 75-lecie swojego istnienia.