Strona główna / Dla rodziców

Dla rodziców

W folderze znajdziecie Państwo niezbędne informacje oraz dokumenty do pobrania.

 

Zmiany ważne dla uczniów i rodziców

Zmiany w skrócie:

* Pomoce dydaktyczne zostały podzielone na podręcznik, materiał edukacyjny i materiał ćwiczeniowy. Jedynie podręcznik wymaga numeru dopuszczenia MEN.
* Wybór podręczników na dany rok szkolny jest zatwierdzany przez dyrektora po uwzględnieniu opinii rady pedagogicznej oraz rodziców.
* Począwszy od roku 2015/2016 podręczniki będą stopniowo zamieniane na wersje wieloletnie. W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie uczą się z podręczników w dotychczasowej wersji.
* W roku szkolnym 2014/2015 wprowadzono dotację dla klas 1. SP na zakup materiałów ćwiczeniowych (50zł) do edukacji wczesnoszkolnej i języka obcego, a także podręcznika do języka obcego (25zł). Elementarz został opracowany na zlecenie MEN i przekazany bezpłatnie szkołom.
* W kolejnych latach dotacja obejmie stopniowo pozostałe klasy szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Nie jest zaplanowana dotacja dla szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji na stronie: www.men.gov.pl