Strona główna / Aktualności / Harmonogram dowożenia w dniu 27 stycznia 2018 r.(sobota)

Harmonogram dowożenia w dniu 27 stycznia 2018 r.(sobota)

Przywozy i Odwozy Choinkowe

I GRUPA: Klasy „0” – III SP.PRZYWÓZ:

I KURS
Uścimów St. – (11.20) - Drozdówka (11.30) – Kol. Orzechów (11.40) - Uścimów St. – (11.55)
II KURS
Uścimów St. – (11.10) - Maśluchy (Sklep) (11.12) – Maśluchy Skrzyżowanie (11.15) - Krasne Kosów
(11.23) - Uścimów Nowy – Sklep 11.45) - Uścimów Nowy - Remiza(11.50) - Uścimów Nowy – Nr
190 „Kasztany”(11.53) - Uścimów Nowy Skrzyżowanie ( 11.55) – Głębokie Skrzyżowanie ( 11.59) –
Głębokie Remiza ( 12.05) – Uścimów St. – (12.10

ODWÓZ:

I KURS – KLASY „O” – III -16 10 – DROZDÓWKA -ORZECHÓW KOL.
II KURS – KLASY „O” – III -16 10 – MAŚLUCHY- UŚCIMÓW NOWY-GŁĘBOKIEII GRUPA: Klasy IV – VII SP + Klasy II-III G .PRZYWÓZ:
I KURS
Uścimów St. – (14.50) - Jedlanka Stara Skrzyżowanie (15.00) - Rudka(15.12) – Rudka Starościańska
(15.14)- Rudka Skrzyżowanie (15.16) - Jedlanka Nowa (15.20) - Drozdówka (15.25) – Kol. Orzechów
(15.35) - Uścimów St. – (15.45)

II KURS

Uścimów St. – (15.00) - Maśluchy (Sklep) (15.02) – Maśluchy Skrzyżowanie (15.05)
– Krasne Krzywe (15.14) - Krasne Kosów (15.18) - Krasne ST. (15.22) - Maśluchy Skrzyżowanie (15.28)
- Uścimów Nowy - Sklep(15.32) - Uścimów Nowy - Remiza(15.35) - Uścimów Nowy –Nr 190
„Kasztany”(15.37) - Uścimów Nowy Skrzyżowanie ( 15.39) – Głębokie Skrzyżowanie ( 15.42) –
Głębokie Remiza ( 15.45) – Uścimów St. – (15.50)

ODWOZY:

I KURS- KLASY IV – VII SP i KLASY II – III GIM. – 20 10 - MAŚLUCHY- KRASNE- UŚCIMÓW
NOWY - GŁĘBOKIE
II KURS – KLASY IV – VII SP i KLASY II – III GIM. – 20 10 - JEDLANKA-RUDKA-
DROZDÓWKA - ORZECHÓW KOL